Strona główna / Wiadomości / 2009 / lipiec / Słupsk: WHSZ nowy kierunek Turystyka i Rekreacja

Słupsk: WHSZ nowy kierunek Turystyka i Rekreacja

WHSZ Słupsk

Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku otwiera nowy kierunek studiów Turystyka i Rekreacja. Absolwent 3 letnich studiów otrzymuje tytuł licencjata i jest przygotowany do kontynuacji studiów II stopnia - uzupełniających magisterskich.

Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku powstała w kwietniu 1995 roku jako Wyższa Szkoła Zarządzania. Została wpisana do rejestru MEN pod numerem 54. Założycielem uczelni jest Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Od października 2009 roku zostanie uruchomiony nowy kierunek TURYSTYKA I REKREACJA - studia I stopnia - trzyletnie licencjackie

Specjalności:

  • Menedżer turystyki i rekreacji
  • Hotelarstwo i gastronomia

Sylwetka absolwenta:

Absolwenci kierunku Turystyka i Rekreacja uzyskują wszechstronne przygotowanie do wykonywania zawodu organizatora turystyki i rekreacji, samodzielnego planowania imprez turystycznych i animacji wolnego czasu. Zyskują bardzo szerokie perspektywy zawodowe.
Mogą podjąć pracę w przedsiębiorstwach turystycznych, organizacjach społecznych i rządowych zajmujących się organizacją oraz upowszechnianiem turystyki i rekreacji. Posiadają umiejętności organizowania pracy oraz tworzenia ofert turystycznych i rekreacyjnych dla różnych grup odbiorców oraz nawiązywania kontaktów zawodowych w co najmniej jednym języku obcym.

Ukończenie studiów pozwala na zatrudnienie w biurach podróży, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych, centrach odnowy biologicznej, gospodarstwach agroturystycznych i ośrodkach doradztwa rolniczego, administracji rządowej i samorządowej, organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach.

Absolwent 3 letnich studiów otrzymuje tytuł licencjata i jest przygotowany do kontynuacji studiów II stopnia - uzupełniających magisterskich.

Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania
76-200 Słupsk, ul.Kozietulskiego 6-7
tel./fax 059 848 28 63
www.whsz.slupsk.pl